บ้าน เชียงใหม่ | ขายบ้าน เชียงใหม่ | บ้านเดี่ยว เชียงใหม่ | บ้านเดี่ยวมือสอง เชียงใหม่ | ที่ดิน เชียงใหม่ | ซื้อขายที่ดิน เชียงใหม่ | คอนโดมือสอง เชียงใหม่

header introduction
ขายบ้าน บ้านให้เช่า คอนโดให้เช่า ขายที่ดิน ขายคอนโด ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า บ้านหรู บ้านให้เช่าระยะสั้น
Last updated: by
Indigo's Admin

เช็คลิสต์ก่อนรับโอนบ้านโครงการใหม่-เก่า บ้านเดี่ยวมือสอง เชียงใหม่

การตรวจรับงานก่อสร้างแม้จะเป็นขั้นตอนท้ายๆ ของการซื้อขายบ้านก็ตาม เพราะหลังจากการตรวจรับมอบแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์กันเลย แต่ขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญและเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายอนาคตของคนซื้อเลยก็ว่าได้ หลายๆ คนอาจจะตัดสินใจไม่รับโอนบ้านและฟ้องร้องโครงการบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยวมือสองหรือจะเป็นบ้านใหม่ก็ตาม เนื่องจากปัญหาคุณภาพบ้านหรือระยะเวลาส่งมอบที่เลยกำหนด หรือบางรายรับโอนบ้านมาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สุดท้ายต้องมาวุ่นวายกับการซ่อมแซมหรือทำใหม่ทั้งๆ ที่เพิ่งสร้างเสร็จหรือเพิ่งเข้าอยู่ได้ไม่นาน หรือหลายๆ รายต้องทนรอคอยด้วยความเหนื่อยใจกับกำหนดแล้วเสร็จที่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ เหล่านี้จึงควรใช้ความรอบคอบด้วยการตรจเช็คสิ่งเหล่านี้ในขั้นตอนการตรวจรับบ้าน อาทิ
  • แบบบ้าน, ขนาดที่ดิน วัสดุอุปกรณ์
  • ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง
  • ระยะเวลาส่งมอบตามสัญญาจ้างหรือสัญญาซื้อขาย
  • การรับประกันงานก่อสร้าง
  1. แบบบ้าน, ขนาดที่ดิน, วัสดุอุปกรณ์ เป็นการตรวจความถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารหลักฐานกับบ้านจริง เนื่องจากมีกรณีแบบบ้านไม่เหมือนในสัญญาหรือขนาดที่ดินไม่ตรงกับในสัญญาเกิดขึ้นได้บ่อยๆ รวมถึงวัสดุอุปรณ์ที่ใช้ต้องตรงกับเอกสารแนบท้าย ถึงแม้จะยี่ห้อมไม่เหมือนกันเป๊ะ แต่คุณภาพต้องดีกว่าหรือเทียบเท่า
  2. ความเรียบร้อยสมบูรณ์ ปกติบ้านที่จะโอนให้ผู้ซื้อต้องเป็นบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว แต่ก็มีเหมือนกันที่บ้านอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% โดยเหลืองานแก้ไขความเรียบร้อยที่เรียกกันว่าแก้ “Defect” ซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนนี้โครงการมักเร่งหรือคะยั้นคะยอให้ผู้ซื้อรับโอนไปก่อนแล้วค่อยแก้ไขให้ภายหลัง แต่จากคำบอกเล่าของผู้มีประสบการณ์ร้อยทั้งร้อยยืนยันว่าควรแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยรับโอน เพราะหลังจากโอนแล้วการให้บริการเกือบทุกเรื่องจะล่าช้ามาก
  3. ระยะเวลาส่งมอบ กำหนดส่งมอบบ้านต้องเป็นไปตามสัญญา หากส่งมอบล่าช้าโครงการต้องเสียค่าปรับให้กับผู้ซื้อ ดังนั้นในการรับมอบบ้านหรือรับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อต้องสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากความล่าช้าไว้ด้วย
  4. การรับประกันงานก่อสร้าง ในทางกฎหมายโครงการต้องรับประกันความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องของบ้าน โดยส่วนของ โครงสร้างบ้านจะรับประกัน 5 ปี ส่วนอุปกรณ์หรือส่วนควบอื่นๆ รับประกัน 1 ปี ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อสัญญาในเรื่องนี้และรักษาสิทธิในการเรียกร้องความรับผิดชอบจากโครงการหรือผู้ขายด้วย