บ้าน เชียงใหม่ | ขายบ้าน เชียงใหม่ | บ้านเดี่ยว เชียงใหม่ | บ้านเดี่ยวมือสอง เชียงใหม่ | ที่ดิน เชียงใหม่ | ซื้อขายที่ดิน เชียงใหม่ | คอนโดมือสอง เชียงใหม่

header introduction
ขายบ้าน บ้านให้เช่า คอนโดให้เช่า ขายที่ดิน ขายคอนโด ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า บ้านหรู บ้านให้เช่าระยะสั้น
Last updated: by
Indigo's Admin

ซื้อขายที่ดิน เชียงใหม่ ควรเลือกลงทุนสินทรัพย์อย่างไรในช่วงเมืองขยายตัวปี 2557 และราคาประเมินที่ดิน ปี 55-58

สำหรับกลไกหรือปัจจัยที่จะเป็นตัวผลักดันทำให้ที่ดินเปล่าเกิดการเพิ่มค่าขึ้นมาได้นั้น ปกติแล้วมูลค่าของที่ดินเปล่าจะสูงต่ำมากน้อยเพียงใดนั้น เริ่มแรกจะมีความความสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจัยพื้นฐานหลายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคมนาคม แหล่งแร่ในดิน น้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่จะกระตุ้นการซื้อขายที่ดิน การนำที่ดินมาทำประโยชน์ได้ ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้คนสนใจเข้ามาถือครองที่ดินเหล่านั้น

อย่างไรก็ดีการให้ประโยชน์ในที่ดินจะเกิดขึ้นได้หรือไม่และมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เงีือนไขที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ดินดังกล่าวจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีคนอยู่อาศัยเพื่อความสะดวกในการเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยต้องเป็นแหล่งที่มีการเติบโตของประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วย ยิ่งอัตราเพิ่มสูงเท่าไหร่ถือว่ายิ่งดีเท่านั้น

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินซื้อขายที่ดิน เชียงใหม่ ปี 51-54 และ 55-58 (ที่มา:กรมธนาธักษ์)

โซน อัตราเปลี่ยนแปลงราคาประเมินปี 51-54 อัตราเปลี่ยนแปลงราคาประเมินปี 55-58
เมืองเชียงใหม่ 0.00% 49%
สันทราย 0.95% 14.02%
สันกำแพง 0.69% 6.20%
ดอยสะเก็ด 2.36% 2.51%
แม่ริม 9.01% 8.27%
หางดง 5.95% 11.00%
สารภี 2.33% 15.26%

กฏกำปั้นทุบดินที่บรรดานักลงทุนมืออาชีพในต่างประเทศยึดถือปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินเปล่าที่เลือกมาลงทุนนั้นจะสามารถเพิ่มค่าได้โดยใช้ระยะเวลารอคอยไม่นานมากจนเกินไป ก็คือเน้นการลงทุนกับที่ดินเปล่าในแปลงขนาดเล็กลงสักนิดแต่มีราคาสูงขึ้นมาหน่อย โดยโฟกัสเป็นพิเศษกับการลงทุนในที่ดินเปล่าที่อยู่ระยะ 40-50 กิโลเมตรจากศูนย์กลางแหล่งอยู่อาศัยขนาดใหญ่ ซึ่งมีประชากรอยู่อาศัยไม่เกิน 500,000 คนขึ้นไป

หรือมิฉะนั้นก็เลือกลงทุนในที่ดินเปล่าที่อยู่ภายในระยะ 8-10 กิโลเมตร จากชุมชนหรือเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยในระดับไม่น้อยกว่า 50,000 คนเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขสำคัญของทำเลที่ดินเปล่าที่ซื้อลงทุนก็คือจะต้องอยู่ในทิศทางที่ความเจริญมาถึงด้วย โดยให้สังเกตจากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีอัตราเพิ่มขึ้นสุงสุด แม้ว่าการเลือกเข้าซื้อที่ดินเปล่าในโซนเหล่านี้ต้องซื้อในราคาที่สูงกว่าที่ดินเปล่าในทิศทางอื่นก็ตาม